Meme Küçültme

Vertikal mamaplasti nedir? Hangi durumlarda bu yöntem tercih edilir?

19 Temmuz 2018

Vertikal Mamaplasti şu anda en güncel meme küçültme ve dikleştirme tekniğidir. Bu yöntemde memenin alt tarafında kalan doku çıkartılmakta, iki yanda kalan dikey doku sütunları ortada birleştirilir. Deri fazlalığına bağlı olarak dikey ya da kısa bir “Ters T” şeklinde iz kalır. Bu teknikte hem iz kısadır, hem de estetik sonuçlar iyidir. Meme tabanı daha iyi daraltılır, memeler daha dik durur. Ayrıca sonuçların kalıcılığı açısından da diğer yöntemlerden üstündür.

Yöntemin avantajı:

Memenin her bölgesi ayrı ayrı şekillendirilebilir, meme tabanı daraltılır, daha dik bir görüntü elde edilir. Sonuçlar diğer yöntemlere göre daha kalıcıdır. İzler daha kısa kalır ve daha iyi iyileşir.

Yöntemin dezavantajı:

Öğrenme süreci daha uzun ve zor olduğu için, bu yöntemi uygulayan cerrah sayısı azdır.

Meme Küçültme

“Ters T” tekniği nedir? Hangi durumlarda bu yöntem tercih edilir?

“Ters T” tekniği, meme dokusunun ve cildin ters duran bir T harfi şeklin çıkarılması ile gerçekleştirilen klasik bir yöntemdir. Bu teknik “Ters T” şeklindeki dikiş izleri ile karıştırılmamalıdır. Vertikal mamaplastide de, eğer sarkma fazla ya da memeler büyükse, bu şekilde izler kalabilir. Yöntemin avantajı:…

19 Temmuz 2018
Meme Küçültme

Kaç yaşına kadar meme küçültme ameliyatı yapılabilir?

Birçok kadın, ileri yaşlarda ameliyat olmaktan çekindiği için, yıllarca meme ağırlığı ile yaşamaktadır. Yaşla birlikte ağrıların daha fazla hissedileceğini, duruşun tamiri güç şekilde kamburluğa meyledeceği bilinmelidir. Sağlığı elverdiği sürece her yaşta kadın meme küçültme operasyonu geçirebilir.…

19 Temmuz 2018
Genel

Memede asimetri olur mu?

Birçoğumuzun vücudunda asimetri mevcuttur, sağ ve sol yanımız birbirine benzemez, küçük asimetriler bulunur. Memelerdeki asimetrilerin birçoğu doğuştandır. Bunun dışında çocukluk çağında geçirilen meme apseleri ya da yapılan yanlış müdahaleler memelerde asimetrilere yol açabilir. Meme kanseri tedavisi ile tek meme dokusu alınan kişilerde çeşitli omurga…

18 Temmuz 2018
Meme Kanseri

Meme Kanseri Tedavisi Sonrası Lenf Ödem

Mastektomi sonrasında, özellikle  koltuk altı lenf düğümleri temizlenen ve radyoterapi gören hastalarda yaşanabilecek en önemli sorunlardan birisi lenfödemdir. Kolda şişme ile seyreden bu hastalık, meme kanseri hastalarının yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Modern cerrahi ve radyoterapi tekniklerinin gelişmesiyle lenfödeme giderek daha az rastlanmaktadır. Bu sorun…

18 Temmuz 2018
Meme Küçültme

Meme Küçültme Ameliyatı Sonrası Karşılaşılabilecek Sorunlar

Küçültme işleminden sonra en sık karşılaşılan sorunlar; kötü yara izleri, memelerin yeterince küçültülememesi, asimetriler, meme başlarının gereğinden yukarıda ya da aşağıda kalmasıdır. Dikkatli bir planlama ve özenli bir cerrahi teknikle bu sorunların tümü aşılabilir. Vertikal Mamaplasti’ye özgü bir sorun, dikey izin en alt kısmında…

18 Temmuz 2018
Meme Küçültme

Meme küçültme ameliyatının meme kanseri ile ilişkisi var mı?

Hayır ilişkisi yoktur; aksine küçültme ameliyatları meme kitlesini azalttığı için kanser riskini azaltır. Çeşitli çalışmalarda meme küçültme ameliyatının kanser riskini % 27-70 oranında azalttığı bildirilmektedir. Meme küçültme ameliyatlarının meme kanseri riskini yarı yarıya azalttığı söylenebilir. Küçültme işlemi sırasında çıkartılan parçaların tümü patolojik incelemeye gönderilir.…

18 Temmuz 2018
Meme Küçültme

Meme küçültme ameliyatı sonrası his kaybı oluşur mu?

Meme küçültme ameliyatlarından sonra geçici his kayıpları olabilir. Çok büyük ve sarkık memelerde kalıcı his kayıpları da olabilir, ancak bu durumla sık karşılaşılmaz. Ameliyattan birkaç ay sonra meme başları eski duyarlılıklarına kavuşurlar. Ayrıca, meme küçültme ameliyatı yapılan birçok kadın, meme başlarının eskisine göre daha…

18 Temmuz 2018
Meme Küçültme

Meme küçültme ameliyatı süt vermeyi etkiler mi?

Bu konuda yapılmış birçok çalışma vardır. Çalışmalarda, meme küçültme işlemi yapılan kadınlarla memesi büyük olup küçültme ameliyatı yapılmamış kadınların süt verme oranları karşılaştırılmış ve büyük bölümünde oranlar birbirine benzer çıkmıştır. Küçültme ameliyatı yapılan hastaların süt verme oranlarının normal kadınlarla aynı olduğu söylenebilir. Aşırı büyük…

18 Temmuz 2018
Meme Küçültme

Meme küçültme ameliyatı öncesi nelere dikkat edilmeli?

Meme küçültme ameliyatlarından önce her hastanın mamografi/meme USG çektirmesi gerekir. Memeye yapılan işlem öncesinde elde radyolojik görüntü, sonraki takipler açısından çok önemlidir. Ameliyatın üzerinden 1 yıl geçtiğinde mamografi/meme USG tekrarlanır. Meme küçültme ameliyatında da tüm ameliyatlarda olduğu gibi 3 hafta öncesinde aspirini ve sigarayı…

18 Temmuz 2018